Oferta

Oferuję sporządzenie opracowań w następującym zakresie:

 • wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części na potrzeby:
  • transakcji kupna / sprzedaży przedsiębiorstwa
  • podniesienia kapitału
  • realizacji planu połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw
  • podziału majątku przy rozwodach
  • podziału majątku przy rozstaniu wspólników
 
 • opisy i oszacowania przedsiębiorstw na zlecenie syndyków na potrzeby:
  • postępowań upadłościowych
  • upadłości pre-pack
 
 • opinie ekonomiczne i finansowe w zakresie:
  • badania przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • wyliczenia szkód na majątku przedsiębiorstwa w procesach karnych
  • wyliczenia wartości roszczeń w procesach cywilnych.